Info

Huishoudboekje voorbeeld: Piet twijfelt over zijn pensioen. Is dit wel hoog genoeg ?

Piet is vorige maand 40 geworden. Hij heeft zich voorgenomen om zich nu eens in zijn pensioen te gaan verdiepen. Op het Uniform Pensioen Overzicht dat hij jaarlijks ontvangt staat wat voor pensioen hij kan verwachten. Van het pensioenoverzicht snapt hij niet veel. Daarom heeft hij een afspraak gemaakt met de pensioenadviseur van zijn werkgever. Om zich voor te bereiden op dat gesprek besluit hij om uit te rekenen wat hij gemiddeld per maand uitgeeft. Want, zo denkt Piet, als het pensioen ongeveer even hoog zal zijn als mijn uitgaven, kan ik het wel tot mijn 100e uitzingen.

Een digitaal huishoudboekje vind Piet wel gemakkelijk. Hij installeert de Huishoudkist en leest de gegevens van zijn lopende rekening in. Hij schaft meteen een bank-module aan, zodat hij de bankrekening in de overzichten kan gebruiken. Vervolgens laat hij de gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand grafiek samenstellen. Piet leeft zuinig en denkt dat hij ongeveer 1300 euro per maand nodig heeft. De Huishoudkist toont echter dat hij vorig jaar (in 2010) gemiddeld 1850 euro per maand heeft uitgegeven. Piet kan nu met een realistisch getal met de pensioenadviseur in gesprek gaan.

(Aan u als lezer, weet u hoeveel u ongeveer per maand uitgeeft ?)

Gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand Inkomsten en uitgaven per maand